logo    LG-Pomôcky pre cukrárov  Všetko na pečenie a zdobenie  Pečte s nami 

KONTAKTY

LG-pomôcky pre cukrárov 
 
KONTAKT:
 
ESHOP:  tel: 0904929293
email: lg-pomockyprecukrarov@azet.sk
 
LG-Pomôcky pre cukrárov
okresný úrad Trenčín
živnostenský register č.350-23551
 
 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Sládkovičova 11, 971 01 Prievidza 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 046/5422 771 fax č.: 046/5420 685 e-mail: tn@soi.sk 

 
 
MGVhZ